Doelstellingen

 1. Investering in opwekking van energie op zee teneinde uit de opbrengsten:
  • uit te keren aan investeerders in Nederland (burgers, bedrijven, overheden, organisaties);
  • te investeren in de transitie naar duurzame opwekking van energie op zee en op land.
 2. Het stimuleren van betrokkenheid van burgers, bedrijven en overheden bij de nationale energietransitie in het algemeen door betrokkenheid bij wind op zee in het bijzonder.
 3. Herinvestering van rendement in de Nederlandse economie.
 4. Invloed op de nationale overheid, als aanbestedende dienst van windparken op zee, en op bedrijven, die inschrijven op dergelijke aanbestedingen, om zich open te stellen voor investering op zee door burgers, bedrijven en overheden.
 5. Bevordering van directe verkoop van op zee opgewekte stroom aan de individuele klant.
 6. Deelname aan en het stimuleren van een open debat over een integraal, inclusief en duurzaam gebruik van de zee.
 7. Participatie van burgers, bedrijven en overheden in het debat over het gebruik van de zee.
 8. Verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 9. De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

  Contact

  Vereniging Participatie Wind op Zee
  E-mail: antoine.maartens@urgenda.nl