Over ons

Participatie Wind Op Zee is – met steun van Urgenda, Energie Samen en de landelijke Energiecommissie – opgericht door zes burgers die via hun werk en/of privé betrokken zijn bij de ontwikkeling van wind op zee. Drie van hen vormen het bestuur:

  • Jurgen van der Heijden (voorzitter)
  • Frans van der Loo (secretaris)
  • Antoine Maarten (penningmeester)

 

Voorzitter: Dr. G.M.A. (Jurgen) van der Heijden (1964)
Jurgen werkt als senior consultant binnen diverse werkterreinen van AT Osborne: gebiedsontwikkeling, milieu/klimaat, energie, rechten, waartussen hij verbindingen legt. Als nevenfuncties is hij secretaris van Nederland Zorgt voor Elkaar/Helpdesk Burgerinitiatief, voorzitter van stichting Stadsinitiatief Utrecht, voorzitter van het overlegplatform voor Noord-Hollandse energiecoöperaties en fellow van het Groene Brein.

Jurgen is in 2001 gepromoveerd op het proefschrift ‘Een filosofie van behoorlijk bestuur’. Dit bevindt zich, evenals zijn studie, op het kruispunt van bestuursrecht en bestuurskunde.

 

 

Secretaris: F.A. (Frans) van der Loo (1947)

In 1986 werd Frans lid van een lokale Windpower-coöperatie en vanaf die tijd is hij betrokken bij windkrachtontwikkeling (beleid).

Hij werkte met het Nationaal Agentschap voor Innovatie en Hernieuwbare energie (Senternovem, AgNL), Onshore windenergie-implementatie en over het beleid van EnergyTransation (tot 2012).

Vanaf 2012 is Frans aangesloten bij het TKI-Wind op zee, specifiek gericht op het Topsector Energieprogramma ‘Responsible Innovation’.

 


Penningmeester: A. (Antoine) Maartens 

 

Initiatiefgroep Participatie Wind op zee:

Jurjen Algra (Meewind)
Jan Coen van Elburg (Rebel Group)
Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
Manuel de Hollander (Calorie)
Frans van der Loo (TKI-Wind op zee)
Antoine Maartens (Urgenda)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

    Contact

    Vereniging Participatie Wind op Zee
    E-mail: antoine.maartens@urgenda.nl