Over ons

De vereniging Participatie Wind op Zee is ontstaan door een initiatief van een 6-tal burgers die via hun werk danwel privé betrokken zijn bij de ontwikkeling van wind op zee. 

Via het ‘North Sea Energy lab’ programma van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren) is er in meerdere sessies uitgebreid gesproken over participatie bij wind op zee. Door de enthousiaste reacties en de concrete mogelijkheden is er besloten een vereniging op te richten om dit haalbaar te maken.

Op dit moment bestaat de vereniging uit 5 initiatiefnemer en wordt bestuurd door 3 van hen:

  • Jurgen van der Heijden (voorzitter)
  • Frans van der Loo (secretaris)
  • Antoine Maarten (penningmeester)

Hieronder een korte samenvatting van hun cv’s:


Voorzitter: Dr. G.M.A. (Jurgen) van der Heijden (1964)

 

Jurgen is werkzaam als senior consultant binnen diverse werkterreinen van AT Osborne: gebiedsontwikkeling, milieu/klimaat, energie, rechten, waartussen hij verbindingen legt. Als nevenfuncties is Jurgen secretaris van Nederland Zorgt voor Elkaar/Helpdesk Burgerinitiatief, voorzitter van stichting Stadsinitiatief Utrecht, voorzitter van het overlegplatform voor Noord-Hollandse energiecoöperaties, en fellow van het Groene Brein.

Jurgen is in 2001 gepromoveerd op het proefschrift ‘Een filosofie van behoorlijk bestuur’. Dit bevindt zich, evenals zijn studie, op het kruispunt van bestuursrecht en bestuurskunde.

Bij AT Osborne houdt hij zich bezig met meervoudige  projecten die tot maatschappelijk rendement komen door de combinatie van onder meer duurzame energie en landbouw of wonen, werken en mobiliteit. Door daarbij sterk te sturen op wat de burger kan, zijn de kansen op maatschappelijk rendement nog groter.


Secretaris: F.A. (Frans) van der Loo (1947)

 

In 1986 werd Frans lid van een lokale Windpower-coöperatie en vanaf die tijd is hij betrokken bij windkrachtontwikkeling (beleid).

Hij werkte met het Nationaal Agentschap voor Innovatie en Hernieuwbare energie (Senternovem, AgNL), Onshore windenergie-implementatie en over het beleid van EnergyTransation (tot 2012).

Vanaf 2012 is Frans aangesloten bij het TKI-Wind op zee, specifiek gericht op het Topsector Energieprogramma ‘Responsible Innovation’.


Penningmeester: A. (Antoine) Maartens 

 

 

Initiatiefgroep Participatie Wind op zee:

Jurjen Algra (Meewind)
Jan Coen van Elburg (Rebel Group)
Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
Manuel de Hollander (Calorie)
Frans van der Loo (TKI-Wind op zee)
Antoine Maartens (Urgenda)

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Contact

Vereniging Participatie Wind op Zee
E-mail: info@pwoz.nl