Gemini

Gemini is een offshore windmolenpark voor de kust van Nederland. Op 16 februari 2016 is de eerste en op 24 augustus 2016 is de laatste windmolen geplaatst. Op dat moment waren 105 van de 150 molens al aangesloten en stroom aan het leveren aan het landelijk net. Het park is op 8 mei 2017 officieel geopend.

Het park bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte met 75 turbines is gesitueerd ten noorden van Ameland. Het tweede gedeelte met ook 75 turbines ligt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De 150 windturbines zijn van het type Siemens SWT4.0-130, elk met een vermogen van 4 megawatt (MW). Het totaal opgeteld vermogen aan duurzame energie is 600 MW.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie voor duurzame energie (SDE) van 4,5 miljard euro toegezegd voor de exploitatie van het windpark in de eerste vijftien jaar. Deze regeling is bedoeld om de relatief dure stroom die op deze manier verkregen wordt, te laten concurreren met stroom uit energiecentrales op land.

Het windmolenpark zal voldoende produceren om 785.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De verwachte jaarlijkse reductie in de uitstoot van CO2 is 1.250.000 ton. Het Zeeuwse nutsbedrijf DELTA sloot begin 2014 een contract om gedurende 10 jaar elektriciteit af te nemen van Gemini. Met dit contract wordt DELTA de grootste afnemer van elektriciteit geproduceerd door windparken op zee.

Aandeelhouders

* Northland Power Inc. (NPI) 55 %

* Siemens Project Ventures GmbH (Siemens) 20 %

* Van Oord 10 %

* HVC N.V. 10 %

* Typhoon Offshore B.V. 5 %

NPI is een Canadese producent van duurzame energie en neemt als meerderheidsaandeelhouder de leidende rol in de verdere ontwikkeling, bouw en exploitatie. Het totale door partijen ingebrachte eigen vermogen bedraagt zo’n 500 miljoen euro. De totale bouwkosten van het Gemini project worden nu geraamd op circa 2,8 miljard euro en de rest zal met leningen worden gefinancierd. In januari 2014 is de financiering succesvol afgerond. Een consortium van tien internationale banken, waaronder ABN AMRO, heeft voor 950 miljoen euro aan het project bijdragen.

Zodra de financiering geregeld was, heeft Typhoon Offshore haar belang verkocht. Van Oord heeft in 2017 haar belang van 10% verkocht.

Bron: wikipedia

Lees meer over het park op https://geminiwindpark.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

    Contact

    Vereniging Participatie Wind op Zee
    E-mail: antoine.maartens@urgenda.nl