Nieuwe parken

Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Nationale Energieakkoord (2013/ 1) en kan een grote bijdrage leveren aan de duurzame stroom productie.

Momenteel zijn in het Nederlandse deel van de Noordzee 4 windparken in bedrijf met een capaciteit van 958MW: Egmond aan Zee(2007/ 108MW), Prinses Amalia (2008/ 120MW), Luchterduinen (2015/ 130MW) en Gemini (2016/ 600MW).

Op basis van het Nationale Energieakkoord is een Routekaart vastgesteld voor de verdere ontwikkeling tot 2023 (2014; 2). Vijf windparken, ieder van 700MW, zullen gebouwd worden op de locaties Borssele (2x), Hollandse Kust Zuid (2x) en Hollandse Kust Noord (1x). Na een tenderprocedure zijn inmiddels de parken bij Borssele en Hollandse Kust Zuid 1-2 in voorbereiding. Tenders voor Hollandse Kust 3-4 en Hollandse Kust Noord volgen in 2018 en 2019. Totaal zal er dan in 2023 rond 4500MW wind op zee in bedrijf zijn.

Inmiddels is een volgende Routekaart uitgebracht voor de verdere ontwikkeling tot 2030 (2018/ 3) en is een volgende maatschappelijk Klimaatakkoord in voorbereiding. Jaarlijks zal minimaal 1000MW nieuwe wind op zee bijgebouwd worden, zodat er in 2030 rond 11.500MW wind op zee zal staan. Als nieuwe locaties daarvoor zijn aangewezen Hollandse Kust West, IJmuiden Ver en ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’. Met deze wind op zee zullen we in 2030 twee derde van onze stroom duurzaam kunnen opwekken.

Door deze gestructureerde aanpak, de schaalvergroting en de (concurrentie-gerichte) tenderprocedures is inmiddels een aanzienlijke kostprijsreductie bereikt. Het eerste Energieakkoord (2013) richtte zich op een 40% lagere kostprijs in 2023, maar inmiddels wordt die al ruimschoots gerealiseerd. Hollandse Kust Zuid 1-2 zal zelfs het eerste windpark op zee (ter wereld) zijn dat geheel zonder subsidie gebouwd gaat worden.

Zie ook de factsheet van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA/ 4)

Bronnen:

I. www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
II. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
III. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-routekaart-windenergie-op-zee-2030
IV. www.nwea.nl/kbtopic/windenergie-op-zee/

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

    Contact

    Vereniging Participatie Wind op Zee
    E-mail: antoine.maartens@urgenda.nl